Chính sách bán hàng Citypark

 • Phương thức thanh toán chuẩn:
  • Đặt cọc từ 50 triệu – 100 triệu/căn
  • Đợt 1: 7 ngày sau thanh toán 10%
  • Đợt 2: 3 tháng sau kể từ Đợt 1 thanh toán 10%
  • Đợt 3: 6 tháng sau kể từ Đợt 1 thanh toán 10%
  • Đợt 4: 9 tháng sau kể từ Đợt 1 thanh toán 5%
  • Đợt 5: 12 tháng sau kể từ Đợt 1 thanh toán 5%
  • Đợt 6: 15 tháng sau kể từ Đợt 1 thanh toán 5%
  • Đợt 7: 18 tháng sau kể từ Đợt 1 thanh toán 5%
  • Đợt 8: nhận nhà thanh toán 45%
  • Đợt 9: Nhận sổ hồng thanh toán 5%
 • Phương thức thanh toán nhanh 50%: chiết khấu 5%
  • Đặt cọc từ 50 triệu – 100 triệu/căn
  • Đợt 1: 7 ngày sau thanh toán 50%
  • Đợt 2: nhận nhà thanh toán 45%
  • Đợt 3: Nhận sổ hồng thanh toán 5%
 • Phương thức thanh toán nhanh 95%: chiết khấu 10%
  • Đặt cọc từ 50 triệu – 100 triệu/căn
  • Đợt 1: 7 ngày sau thanh toán 95%
  • Đợt 2: Nhận sổ hồng thanh toán 5%

HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT YÊU CẦU CỦA BẠN